Uudised

Teade lapsevanematele - BillMe 18. jaanuar ann


Teade lapsevanematele

 

Arvete ladusamaks käitlemiseks on Türi Vallavalitsus läinud üle uuele platvormile BILL.ME.

Et vallavalitsus saaks BILL.ME abil lastevanematele arveid edastada, peab lapsevanem selleks Türi Vallavalitsusele avalduse esitama. Avalduse tekst on järgmine (selle teksti saate kopeerida siit oma avalduse koostamiseks):

 

AVALDUS TÜRI VALLAVALITSUSELE

 

Mina, …………………………………………… , olen nõus, et minule esitatavad arved edastatakse arveldusplatvormile Bill.Me.

 

Allkirjastatud digitaalselt

Nimi

 

Allalaetav avaldus

 

Digitaalselt allkirjastatud avaldus edastage aadressile aime.roosioja@tyri.ee

Kui Teil ei ole võimalust digitaalselt allkirjastatud avaldust esitada, võite avalduse vallavalitsusele saata ka paberkandjal. Saame kooli poolt aidata avalduse Türile toimetamises, kui edastate selle oma lapse õpetajale. Avalduse vormi võite samuti küsida oma lapse õpetajalt (klassijuhatajalt).

BILL.ME platvorm aitab tagada, et lapsevanem saab arve kätte ja vallavalitsuse raamatupidamine näeb, et ta on arve kätte saanud ja kas arvet vaadatud, ning süsteem saadab vajadusel 2 päeva enne tähtaega teate, et arve tasumata ning hiljem ka meeldetuletuse, et arve on tasumata. Lapsevanem saab ise ka jälgida, kas arved tasutud või mitte. Lingi, BILL.ME platvormiga liitumiseks, saate koos järgmise arve teatega oma e-posti aadressile.

Rõõmsat katsetamist parema teenuse nimel

Lugupidamisega

Jaanus Roosileht

Teade lapsevanematele

 

Arvete ladusamaks käitlemiseks on Türi Vallavalitsus läinud üle uuele platvormile BILL.ME.

Et vallavalitsus saaks BILL.ME abil lastevanematele arveid edastada, peab lapsevanem selleks Türi Vallavalitsusele avalduse esitama. Avalduse tekst on järgmine (selle teksti saate kopeerida siit oma avalduse koostamiseks):

 

AVALDUS TÜRI VALLAVALITSUSELE

 

Mina, …………………………………………… , olen nõus, et minule esitatavad arved edastatakse arveldusplatvormile Bill.Me.

 

Allkirjastatud digitaalselt

Nimi

 

Allalaetav avaldus

 

Digitaalselt allkirjastatud avaldus edastage aadressile aime.roosioja@tyri.ee

Kui Teil ei ole võimalust digitaalselt allkirjastatud avaldust esitada, võite avalduse vallavalitsusele saata ka paberkandjal. Saame kooli poolt aidata avalduse Türile toimetamises, kui edastate selle oma lapse õpetajale. Avalduse vormi võite samuti küsida oma lapse õpetajalt (klassijuhatajalt).

BILL.ME platvorm aitab tagada, et lapsevanem saab arve kätte ja vallavalitsuse raamatupidamine näeb, et ta on arve kätte saanud ja kas arvet vaadatud, ning süsteem saadab vajadusel 2 päeva enne tähtaega teate, et arve tasumata ning hiljem ka meeldetuletuse, et arve on tasumata. Lapsevanem saab ise ka jälgida, kas arved tasutud või mitte. Lingi, BILL.ME platvormiga liitumiseks, saate koos järgmise arve teatega oma e-posti aadressile.

Rõõmsat katsetamist parema teenuse nimel

Lugupidamisega

Jaanus Roosileht