Uudised

Teade õpilastele 13. mai ann


Teade õpilastele

Õpilaste ja õpetajate üldise ohutuse tagamiseks jätkub Retla-Kabala Koolis õppetöö distantsõppel. 13.- 20. maini  on õpilastel võimalus likvideerida oma õppetöö võlgnevusi. Õpilased, kellel peale 20. maid esineb võlgnevusi, kutsutakse vastavalt aineõpetajate ettepanekutele alates 25. maist kooli. Kontaktõpe koolis toimub vastavalt kinnitatud tunniplaanile ja on igale kontaktõppesse kutsutud õpilasele kohustuslik. Õpilastele, kes peavad peale 25. maid kooli tulema, edastab teate klassijuhataja.

Kontaktõppele kutsutud õpilastele korraldame vajadusel transpordi ja koolilõuna pakkumise ning õpilaskodu õpilastele ka õpilaskodu teenuse.

 

Direktor

Jaanus Roosileht

Teade õpilastele

Õpilaste ja õpetajate üldise ohutuse tagamiseks jätkub Retla-Kabala Koolis õppetöö distantsõppel. 13.- 20. maini  on õpilastel võimalus likvideerida oma õppetöö võlgnevusi. Õpilased, kellel peale 20. maid esineb võlgnevusi, kutsutakse vastavalt aineõpetajate ettepanekutele alates 25. maist kooli. Kontaktõpe koolis toimub vastavalt kinnitatud tunniplaanile ja on igale kontaktõppesse kutsutud õpilasele kohustuslik. Õpilastele, kes peavad peale 25. maid kooli tulema, edastab teate klassijuhataja.

Kontaktõppele kutsutud õpilastele korraldame vajadusel transpordi ja koolilõuna pakkumise ning õpilaskodu õpilastele ka õpilaskodu teenuse.

 

Direktor

Jaanus Roosileht