Meie koolist

Meie koolist


Retla-Kabala Kool moodustati 2015. aastal Retla Kooli, Oisu lasteaia "Kelluke" ja Kabala Kool-lasteaia liitmisel üheks õppeasutuseks, mis tegutseb kolmes tegutsemiskohas. Kool-lasteaia tegutsemiskohad on koolieelse lasteasutuse tegevuskoht Oisu alevikus Lasteaia tänav 7; põhikooli I, II ja III kooliastme tegevuskoht Oisu alevikus Retla tee 1 ning koolieelse lasteasutuse ja põhikooli I ja II kooliastme tegevuskoht Kabala küla Pargi tänav 2. Kool-lasteaial on õpilaskodu, mille tegevuskoht on Oisu alevikus Retla tee 1.

2017. alguse seisuga on kool-lasteaias kokku 5 lasteaiarühma ja 11 klassikomplekti kokku 69 lasteaialapse ja 92 õpilasega. Kool-lasteaias töötab 60 töötajat, nendest 17 on osalise koormusega töötajad. Täiendavalt on Paide Sotsiaaltöökeskuse tugiisikud abiks õppekasvatusprotsessis erivajadustega laste õppe korraldamisel.

Retla-Kabala Kool moodustati 2015. aastal Retla Kooli, Oisu lasteaia "Kelluke" ja Kabala Kool-lasteaia liitmisel üheks õppeasutuseks, mis tegutseb kolmes tegutsemiskohas. Kool-lasteaia tegutsemiskohad on koolieelse lasteasutuse tegevuskoht Oisu alevikus Lasteaia tänav 7; põhikooli I, II ja III kooliastme tegevuskoht Oisu alevikus Retla tee 1 ning koolieelse lasteasutuse ja põhikooli I ja II kooliastme tegevuskoht Kabala küla Pargi tänav 2. Kool-lasteaial on õpilaskodu, mille tegevuskoht on Oisu alevikus Retla tee 1.

2017. alguse seisuga on kool-lasteaias kokku 5 lasteaiarühma ja 11 klassikomplekti kokku 69 lasteaialapse ja 92 õpilasega. Kool-lasteaias töötab 60 töötajat, nendest 17 on osalise koormusega töötajad. Täiendavalt on Paide Sotsiaaltöökeskuse tugiisikud abiks õppekasvatusprotsessis erivajadustega laste õppe korraldamisel.