Õppetöö

Õpetajate konsultatsiooniajad


Oisu

ÜLLI KAIV - inglise keel, 5 kl. juhataja - konsultatsioonid  E 13.50-14.40, kokkuleppel

SIRJE KIPS matemaatika, 7-8. kl.juhat -konsultatsioonid  E13.55-15.35, muul ajal kokkuleppel

TIINA LEESMAA 6. kl juhat, kunstiõpetus.,5.-6.kl eesti k, ajalugu, ühiskonnaõpetus -konsultatsioonid E13.55-15.35 muul ajal kokkuleppel

EDA LIBLIK muusikaõpetus, huvijuht -konsultatsioonid  T ja N ja kokkuleppel

KÜLLI LIBLIK  loodusained - konsultatsioonid T 14.50-15.35 ja kokkuleppel

REET METS 2.ja 3.kl. juhat, pikapäevarühma õp - konsultatsioonid kokkuleppel

KATRIN IVANOV käsitööõp, väikeklassi õp - konsultatsioonid K 13.00-13.45

KAIRE OPER ettevõtlikkusõpe, kooli õppealajuhataja - konsultatsioonid E 13.55-14.40

HILLART PRESS 7.-9. kl ajalugu, ühiskond, tööõp - konsultatsioonid K 13.55-14.40

ANNELII EIBAK vene keel - konsultatsioonid  K,N kokkuleppel

EDA HUNT keh.kasv, liiklusõp - konsultatsioonid kokkuleppel

ÜLLE VALGE 1. ja 4. kl. juhat, õpiabi, pikapäevarühma õp - konsultatsioonid kokkuleppel

LIIVI VASSAR eesti k ja kirjandus 7.-9. kl - konsultatsioonid T ja N kokkuleppel

MERIT OSS füüsika, 7. kl loodusõp. - konsultatsioonid E;K,N kokkuleppel

HURMI JÜRJENS - arvutiõpetus - konsultatsioonid T kokkuleppel

 

 

Kabala

MARIT KREITSMAN –1.-2. kl juhataja - konsultatsioonid kokkuleppel

MERIT OSS- 3.,4.kl. juhataja, inglise keel - konsultatsioonid T, R kokkuleppel

ÕNNE ROOSILEHT-5.ja 6. kl.juhataja, käsitöö-kodundus, liiklusõpetus - konsultatsioonid kokkuleppel

EDA HUNT- huvijuht, kehaline kasv. - konsultatsioonid kokkuleppel

HILLART PRESS-töö-ja tehnoloogiaõpetus - konsultatsioonid kokkuleppel

EDA LIBLIK- huvijuht, muusikaõpetus - konsultatsioonid E, K kokkuleppel

Oisu

ÜLLI KAIV - inglise keel, 5 kl. juhataja - konsultatsioonid  E 13.50-14.40, kokkuleppel

SIRJE KIPS matemaatika, 7-8. kl.juhat -konsultatsioonid  E13.55-15.35, muul ajal kokkuleppel

TIINA LEESMAA 6. kl juhat, kunstiõpetus.,5.-6.kl eesti k, ajalugu, ühiskonnaõpetus -konsultatsioonid E13.55-15.35 muul ajal kokkuleppel

EDA LIBLIK muusikaõpetus, huvijuht -konsultatsioonid  T ja N ja kokkuleppel

KÜLLI LIBLIK  loodusained - konsultatsioonid T 14.50-15.35 ja kokkuleppel

REET METS 2.ja 3.kl. juhat, pikapäevarühma õp - konsultatsioonid kokkuleppel

KATRIN IVANOV käsitööõp, väikeklassi õp - konsultatsioonid K 13.00-13.45

KAIRE OPER ettevõtlikkusõpe, kooli õppealajuhataja - konsultatsioonid E 13.55-14.40

HILLART PRESS 7.-9. kl ajalugu, ühiskond, tööõp - konsultatsioonid K 13.55-14.40

ANNELII EIBAK vene keel - konsultatsioonid  K,N kokkuleppel

EDA HUNT keh.kasv, liiklusõp - konsultatsioonid kokkuleppel

ÜLLE VALGE 1. ja 4. kl. juhat, õpiabi, pikapäevarühma õp - konsultatsioonid kokkuleppel

LIIVI VASSAR eesti k ja kirjandus 7.-9. kl - konsultatsioonid T ja N kokkuleppel

MERIT OSS füüsika, 7. kl loodusõp. - konsultatsioonid E;K,N kokkuleppel

HURMI JÜRJENS - arvutiõpetus - konsultatsioonid T kokkuleppel

 

 

Kabala

MARIT KREITSMAN –1.-2. kl juhataja - konsultatsioonid kokkuleppel

MERIT OSS- 3.,4.kl. juhataja, inglise keel - konsultatsioonid T, R kokkuleppel

ÕNNE ROOSILEHT-5.ja 6. kl.juhataja, käsitöö-kodundus, liiklusõpetus - konsultatsioonid kokkuleppel

EDA HUNT- huvijuht, kehaline kasv. - konsultatsioonid kokkuleppel

HILLART PRESS-töö-ja tehnoloogiaõpetus - konsultatsioonid kokkuleppel

EDA LIBLIK- huvijuht, muusikaõpetus - konsultatsioonid E, K kokkuleppel