Meie koolist

Hoolekogu


2. november 2020 nr 361

2020/2021. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine             

Korraldus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Türi Vallavolikogu 30. novembri 2018 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 60 lõike 1 ja lõike 2 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3 ning § 24 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 5 ning § 73 lõigete 1, 2 ja 5, Türi Vallavalitsuse 13. novembri 2018 määruse nr 13 „Türi valla üldhariduskooli ning ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord“ § 10 lõike 3 ning Türi Vallavolikogu 29. märtsi 2018 otsuse nr 24 “Retla-Kabala Kooli ning Väätsa Lasteaia Paikäpp hoolekogudesse Türi valla esindajate määramine“ punkti 1 alusel, lähtudes Retla-Kabala Kooli direktori kirjalikust ettepanekust (registreeritud Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris 28. oktoobril 2020 nr 13-2.2/4080-1).

1. Kinnitada 2020/2021. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1) Rita Kaljura – Oisu tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

2) Maris Rüütel – Oisu tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

3) Sigrid Kreitsman – Kabala tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

4) Liina Anvelt – Kabala tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

5) Anna-Mari Rätsep – põhikooli lastevanemate esindaja;

6) Maive Mikola – põhikooli lastevanemate esindaja;

7) Harri Paju – põhikooli lastevanemate esindaja;

8) Getter Mändma – põhikooli lastevanemate esinda;

9) Ülle Valge – põhikooli õpetajate esindaja;

10) Merit Oss – põhikooli õpetajate esindaja;

11) Siiri Rätsep – lasteaia õpetajate esindaja;

Külli Huopolainen – lasteaia õpetajate esindaja;

12) Umeli Orav – õpilasesinduse esindaja;

13) Mikk Otsus – kooli toetava organisatsiooni esindaja;

14)Triin Tarjus – vilistlaste esindaja;

15) Heli Martin – Türi valla esindaja.

 

2. Korralduse punktis 1 märgitud koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamisest hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Elari Hiis asevallavanem Lii Laanemets vallasekretär

 

Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine PDF failina.

2. november 2020 nr 361

2020/2021. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine             

Korraldus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Türi Vallavolikogu 30. novembri 2018 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 60 lõike 1 ja lõike 2 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3 ning § 24 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 5 ning § 73 lõigete 1, 2 ja 5, Türi Vallavalitsuse 13. novembri 2018 määruse nr 13 „Türi valla üldhariduskooli ning ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord“ § 10 lõike 3 ning Türi Vallavolikogu 29. märtsi 2018 otsuse nr 24 “Retla-Kabala Kooli ning Väätsa Lasteaia Paikäpp hoolekogudesse Türi valla esindajate määramine“ punkti 1 alusel, lähtudes Retla-Kabala Kooli direktori kirjalikust ettepanekust (registreeritud Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris 28. oktoobril 2020 nr 13-2.2/4080-1).

1. Kinnitada 2020/2021. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1) Rita Kaljura – Oisu tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

2) Maris Rüütel – Oisu tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

3) Sigrid Kreitsman – Kabala tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

4) Liina Anvelt – Kabala tegevuskoha lasteaia vanemate esindaja;

5) Anna-Mari Rätsep – põhikooli lastevanemate esindaja;

6) Maive Mikola – põhikooli lastevanemate esindaja;

7) Harri Paju – põhikooli lastevanemate esindaja;

8) Getter Mändma – põhikooli lastevanemate esinda;

9) Ülle Valge – põhikooli õpetajate esindaja;

10) Merit Oss – põhikooli õpetajate esindaja;

11) Siiri Rätsep – lasteaia õpetajate esindaja;

Külli Huopolainen – lasteaia õpetajate esindaja;

12) Umeli Orav – õpilasesinduse esindaja;

13) Mikk Otsus – kooli toetava organisatsiooni esindaja;

14)Triin Tarjus – vilistlaste esindaja;

15) Heli Martin – Türi valla esindaja.

 

2. Korralduse punktis 1 märgitud koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamisest hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Elari Hiis asevallavanem Lii Laanemets vallasekretär

 

Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine PDF failina.