Meie koolist

Õpilasomavalitsus


Retla-Kabala Kooli õpilasomavalitsus 2020/2021 õa

Henri Must - President

Umeli Orav - Asepresident

Nele Kask - Protokollija

Kris-Jan Jaahold, Umeli Orav - Hoolekogus õpilasesinduse esindajad

Henri Must - Õppenõukogus õpilasesinduse esindaja

Kris-Jan Jaanhold, Henri Must - Tervisemeeskonna liige

 

Retla-Kabala Kooli õpilasomavalitsus 2020/2021 õa

Henri Must - President

Umeli Orav - Asepresident

Nele Kask - Protokollija

Kris-Jan Jaahold, Umeli Orav - Hoolekogus õpilasesinduse esindajad

Henri Must - Õppenõukogus õpilasesinduse esindaja

Kris-Jan Jaanhold, Henri Must - Tervisemeeskonna liige